کاغذ دیواری تگزم آلبوم نوبل کد NB404Texam NB404 Noble Collection Wallpaper

محصولات مشابه
Villa Sienna / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم ویلا سی نا کد SN10705
Lustre / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لاستر کد QZ92801
Lustre / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لاستر کد QZ92802

مشخصات فنی Technical Specifications

 • عرض
  100 سانتی متر
 • الگو
  راه
 • متریال
  پارچه
 • تکرار
  0 سانتی متر
 • واحد اندازه گیری
  متر
 • صفحه کاتالوگ
  2
: 237 : 1399/4/2