کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لاستر کد QZ91300Wallquest QZ91300 Lustre Collection Wallpaper

سفارشی / By Order

مشخصات فنی Technical Specifications

 • طول
  8.23 متر
 • عرض
  68.58 سانتی متر
 • الگو
  هندسی
 • متریال
  کاغذ
 • تکرار
  45.7 سانتی متر
 • واحد اندازه گیری
  رول
 • صفحه کاتالوگ
  16
: 235 : 1398/9/20