کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لاستر کد QZ90509Wallquest QZ90509 Lustre Collection Wallpaper

سفارشی / By Order
محصولات مشابه
Deco / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم دکو کد GE10302
Lustre / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لاستر کد QZ90907
Metroplis / ETTEN
کاغذ دیواری اتن آلبوم متروپلیس کد 1112112
Metroplis / ETTEN
کاغذ دیواری اتن آلبوم متروپلیس کد 1112101
EMPRESS / Superfresco Easy
کاغذ دیواری سوپرفرسکو ایزی آلبوم امپرس کد 104118

مشخصات فنی Technical Specifications

 • طول
  10.005 متر
 • عرض
  52.07 سانتی متر
 • الگو
  هندسی
 • متریال
  کاغذ
 • تکرار
  13.25 سانتی متر
 • واحد اندازه گیری
  رول
 • صفحه کاتالوگ
  20
: 222 : 1398/10/21