کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لاستر کد QZ92407Wallquest QZ92407 Lustre Collection Wallpaper

محصولات مشابه
Bellagio / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم بلاژیو کد FY41003
Lustre / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لاستر کد QZ90601
Sapphire / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم سافایر کد ME80903
Metroplis / ETTEN
کاغذ دیواری اتن آلبوم متروپلیس کد 1111005
Boutique / Grandeco
کاغذ دیواری گراند دکو آلبوم بوتیک کد BT3405

مشخصات فنی Technical Specifications

 • طول
  8.23 متر
 • عرض
  68.58 سانتی متر
 • الگو
  هندسی
 • متریال
  کاغذ
 • تکرار
  16 سانتی متر
 • واحد اندازه گیری
  رول
 • صفحه کاتالوگ
  52
: 216 : 1398/9/12