کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لنکستر کد RD80405Wallquest RD80405 Lancaster Collection Wallpaper

محصولات مشابه
Balmoral / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم بالمورال کد BM60902
Lancaster / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم لنکستر کد RD80700

مشخصات فنی Technical Specifications

 • طول
  10 متر
 • عرض
  52 سانتی متر
 • الگو
  گلدار
 • متریال
  کاغذ
 • تکرار
  53 سانتی متر
 • واحد اندازه گیری
  رول
 • صفحه کاتالوگ
  57
: 205 : 1398/10/12