کاغذ دیواری وال کویست آلبوم شنتل کد CH82302Wallquest CH82302 Chantelle Collection Wallpaper

محصولات مشابه
Chantelle / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم شنتل کد CH81202
Chantelle / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم شنتل کد CH81204
Chantelle / Wallquest
کاغذ دیواری وال کویست آلبوم شنتل کد CH82505

مشخصات فنی Technical Specifications

 • طول
  10.005 متر
 • عرض
  52.07 سانتی متر
 • الگو
  راه
 • متریال
  کاغذ
 • تکرار
  0 سانتی متر
 • واحد اندازه گیری
  رول
 • صفحه کاتالوگ
  8
: 168 : 1398/10/1