کاغذ دیواری وال کویست آلبوم اشبی کد WC90306Wallquest WC90306 ASHBY Collection Wallpaper

مشخصات فنی Technical Specifications

 • طول
  10.005 متر
 • عرض
  52.07 سانتی متر
 • الگو
  داماسک
 • متریال
  کاغذ
 • تکرار
  53 سانتی متر
 • واحد اندازه گیری
  رول
 • صفحه کاتالوگ
  12
: 507 : 1398/11/14